Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit:

 • Hans van Grondel –  voorzitter
 • Coen Duvekot – scriba ouderling
 • Maria Opgelder – ouderling met een bijzondere opdracht
 • Elly Wisse – ouderling pastoraat
 • Alita Janse – ouderling pastoraat
 • Johan de Krijger – ouderling kerkrentmeester
 • Jan Schraa – ouderling kerkrentmeester
 • Marianne Scheers – diaken
 • Hetty de Rijke – diaken
 • Johan Spruit – diaken
 • Jolanda van Grondel – diaken
 • Koos Vermeulen – diaken