Commissies

Onze kerk werkt met heel veel vrijwilligers:

College van Kerkrentmeesters:
Johan de Krijger (voorzitter), Luc de Vries(secretaris), Jan de Kam (penningmeester), Wim Gideonse, Ko Duvekot, Co Melse, Freek Wisse.

Kosters:
Kees Janse, Rinus Corbijn, Jan Schraa en Luuk Scheers

Commissie Eredienst:
contactpersoon: Marianne Scheers: lscheers@zeelandnet.nl

Pastoraatsgroep:
contactpersoon: Marianne Scheers: lscheers@zeelandnet.nl

ZWO- Commissie:
contactpersoon: Jolanda van Grondel: zwo@pkn-vrouwenpolder.nl

Beamercommissie:
contactpersoon: Rink Sipma: kerkbeamer@zeelandnet.nl

Kerkelijk Nieuws
Redactie: Marijke Sinke  kerknieuws@zeelandnet.nl
contactpersoon bezorging: Ina Melse: pkn@vrouwenpolder.net

Commissie “Openstelling Kerk”
Marianne Scheers, Bram Schout, Jan Schraa, Jan de Kam, Luc de Vries, Freek Wisse, Elly Wisse, Rinus Verhage, Luuk Scheers en Hans van Grondel.

Verjaardagsfonds:
contactpersoon: Jan Schraa