Kerkrooster

Rooster van voorgangers   

  • 26 februari                       19:30 uur, Avondgebed
  • 28 februari                       10:00 uur, pastor R. Fluit
  • 5 maart                              19:30 uur, Avondgebed
  • 7 maart                              10:00 uur, Mgr. D. van Leeuwen uit Middelburg
  • 12 maart                            19:30 uur, Avondgebed
  • 14 maart                            10:00 uur, pastor R. Fluit (Biddag)

Deze diensten zijn online te volgen.