Kerkenraad

2009De kerkenraad bestaat uit:

Hans van Grondel –  voorzitter
Ina Melse – scriba, ouderling rouw- en trouwdiensten
Bert Fluit – ouderling met een bijzondere opdracht
Elly Wisse – ouderling pastoraat
Alita Janse – ouderling pastoraat
Johan de Krijger – ouderling kerkrentmeester
Wim Gideonse – ouderling kerkrentmeester
Marianne Scheers – diaken
Koos Vermeulen – diaken
Marlien Corbijn -diaken
Jolanda van Grondel – diaken
Paul de Rijke – diaken