Kerkenraad

2009De kerkenraad bestaat uit:

Hans van Grondel –  voorzitter
Coen Duvekot – scriba ouderling
Maria Opgelder – ouderling met een bijzondere opdracht
Elly Wisse – ouderling pastoraat
Alita Janse – ouderling pastoraat
Johan de Krijger – ouderling kerkrentmeester
Jan Schraa – ouderling kerkrentmeester
Marianne Scheers – diaken
Hetty de Rijke – diaken
Marlien Corbijn -diaken
Jolanda van Grondel – diaken
Peter van Noord – diaken