Kerkdiensten

orgel 2

Iedere zondag is er een eredienst om 10.00 uur.

Hierin lezen we uit de Nieuwe Bijbelvertaling en zingen we uit het Nieuwe Liedboek.
Alle teksten en liederen worden gepubliceerd op de beamer.

Het orgel wordt bespeeld door dhr. Sjoerd Sijnstra of mevrouw Annelies van Leeuwen.

Tijdens de dienst is er kindernevendienst.
Onder het kopje Kerkrooster vindt u het overzicht van de voorgangers en eventuele gewijzigde aanvangstijden.
Protestantse kerk Vrouwenpolder
PKN Vrouwenpolder
Protestantse Gemeente Vrouwenpolder