Pastor Bert Fluit, Lunteren

Datum/Tijd: 08/05/2022, 10:00 - 11:00 uur
Locatie: Pelgrimskerk


Voorganger: Pastor Bert Fluit, Lunteren (verbonden aan Vrouwenpolder)

Collecte: Kerk in Actie Noodhulp

Nigeria: Noodhulp en werken aan vrede

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne.

Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma’s.

Kerk in Actie NL 89 ABNA 0457 457 457 Collecte Noodhulp mei.