ds. B. de Haan, Nieuw & Sint Joosland

Datum/Tijd: 01/05/2022, 10:00 - 11:00 uur
Locatie: Pelgrimskerk


Voorganger: ds. B. de Haan, Nieuw & Sint Joosland

Collecte: Clarahofje

Hospice het Clarahofje wil een thuis bieden aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten. De zorg die daarbij verleend wordt is gericht op het voorkomen en verlichten van lichamelijk en geestelijk lijden. Er is aandacht voor de verwerking en beleving van het ziek zijn, zowel voor de bewoner als de naasten.

Gastvrijheid, privacy en kwaliteit van zorg zijn belangrijke uitgangspunten. Het hospice wil vanuit een liefdevolle, gelijkwaardige verbondenheid eenieder met respect benaderen, als uniek persoon, met een eigen levensgeschiedenis en een eigen levenseinde. De bewoner staat centraal.

NL23 RABO 0122 5145 21 t.n.v. Stichting Het Clarahofje.