Ds. G.J. Smit, Middelburg

Datum/Tijd: 10/04/2022, 10:00 - 11:00 uur
Locatie: Pelgrimskerk


Voorganger:

Ds. G.J. Smit, Middelburg

Collecte:

PKN Jong Protestant

PaasChallenge: inleven in het paasverhaal

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend. Jeugdwerk Protestantse Kerk NL 52 ABNA 0414 141 415 Collecte Jong Protestant Palmpasen