Wekelijkse eredienst

Datum/Tijd: 03/04/2022, 10:00 - 11:00 uur
Locatie: Pelgrimskerk


Voorganger:

Ds. Gerrit Klein, Veere

Collecte:

Kerk in Actie Werelddiaconaat

Moldavië: Kinderen en ouderen worden gezien

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche. Kerk in Actie NL 89 ABNA 0457 457 457 Collecte Wereldiaconaat april.