Wekelijkse eredienst

Datum/Tijd: 27/03/2022, 10:00 - 11:00 uur
Locatie: Pelgrimskerk


Voorganger:

Ds. C.J. Don, Oost- Souburg

Collecte:

PKN Missionair werk

Jong en oud thuis in de kliederkerk

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. Protestantse Kerk NL 10 ABNA 0444 444 777 Collecte Missionair werk maart