Wekelijkse eredienst

Datum/Tijd: 06/03/2022, 10:00 - 11:00 uur
Locatie: Pelgrimskerk


Voorganger:

Mgr. D. van Leeuwen van D, Middelburg

Collecte:

Kerk in Actie Zending

Rwanda: Met zusters werken aan gezond eten

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. Kerk in Actie

NL 89 ABNA 0457 457 457 Collecte Voorjaarszending.