Online Kerkdienst

Datum/Tijd: 12/07/2020, 10:30 - 11:30 uur
Locatie: Schoolstraatkerk GKV


Leiding: Mgr. D. van Leeuwen

Verkondiging ds. R. de Graaf

https://kerkdienstgemist.nl/stations/200-Gereformeerde-kerk-Vrijgemaakt-Vrouwenpolder

Collecte bij deze dienst:

Christenen voor Israël

Het belangrijkste doel van Christenen voor Israël is om betrouwbaar Bijbels onderwijs te geven over Israël aan christenen in Nederland. Op talloze manieren bereiken wij christenen om hen te wijzen op Gods liefde voor Zijn volk en op Zijn komende koninkrijk.

Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen via NL79RABO0335058361 t.n.v. Diaconie PKN, o.v.v. Collecte Christenen voor Israël (12 juli 2020)