Online kerkdienst

Datum/Tijd: 09/05/2021, 10:00 - 11:00 uur
Locatie: Pelgrimskerk


Pastor Bert Fluit, Vrouwenpolder

collecte: Kerk in Actie Noodhulp