Online kerkdienst

Datum/Tijd: 25/04/2021, 10:00 - 11:00 uur
Locatie: Pelgrimskerk


mw. ds. A. Datema, Koudekerke

collecte: Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat