Messiaanse gemeente

Datum/Tijd: 29/03/2022, 19:30 uur
Locatie: Messiaanse Gem. Zeeland


Messiaanse gemeente Zeeland

Een Messiaanse gemeente is een gemeente waarin er wordt geleefd zoals de eerste christenen in Europa dat deden. Zo wordt de rustdag op zaterdag gehouden, de sabbat, en de feestdagen gevierd zoals in het Bijbelboek Leviticus beschreven is.

Info: www.messiaanszeeland.nl

Leiding:                  Willem Dane

Contactpersoon: Han Lobbezoo,  hankie@zeelandnet.nl