Laatste Levensfase

Datum/Tijd: 05/04/2022, 19:30 - 22:00 uur
Locatie: Ger. Kerk Vrijgemaakt


Huisarts Peter Biewenga

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met vragen als: “welke behandelingen nog wel of niet?”, “Op welk moment aanvaarden we dat het aardse leven af gaat lopen?” en “hoe gaat dat verlopen?”. “Hebben we daar zelf ook invloed op?”. Zulke gesprekken stellen we liever uit, het is niet makkelijk om daarover te beginnen, maar het is toch zinvol om het aan te kaarten.

Als het eenmaal zover is, kan er veel ontreddering en onzekerheid zijn. Het is zonvol om over die fase tijdig in gesprek te gaan met familie of andere betrokkenen en eventueel met uw huisarts, zodat meer duidelijk wordt in uw omgeving wat u wel en niet wilt.

De bijeenkomst zal plaatsvinden in De Rank  of de kerkzaal. GKV Vlissingen en Middelburg zijn ook uitgenodigd.

contactpersoon: Kees de Putter