Commissies

Onze kerk werkt met heel veel vrijwilligers:

College van Kerkrentmeesters:
Johan de Krijger (voorzitter), Luc de Vries(secretaris), Jan de Kam (penningmeester), Wim Gideonse, Ko Duvekot, Co Melse, Freek Wisse.

Kosters:
Kees Janse, Rinus Corbijn, Jan Schraa en Luuk Scheers

Commissie Eredienst:
contactpersoon: Marianne Scheers: lscheers@zeelandnet.nl

Pastoraatsgroep:
contactpersoon: Marianne Scheers: lscheers@zeelandnet.nl

ZWO- Commissie:
contactpersoon: Jolanda van Grondel: zwo@pkn-vrouwenpolder.nl

Beamercommissie:
contactpersoon: Rink Sipma: kerkbeamer@zeelandnet.nl

Kerkelijk Nieuws
Redactie: Marijke Sinke  kerknieuws@zeelandnet.nl
contactpersoon bezorging: Ina Melse: pkn@vrouwenpolder.net

Commissie “Openstelling Kerk”
Leintje Schout, Marianne Scheers, Bram Schout, Jan Schraa, Jan de Kam, Piet Willeboordse, Luc de Vries, Freek Wisse, Elly Wisse, Rinus Verhage, Luuk Scheers en Hans van Grondel.

Verjaardagsfonds:
contactpersoon: Jan Schraa